Heeft u vragen over uw Ziekteuitkering?
                
Hieronder vindt u een globale opsomming van onderwerpen waarvoor u o.a. bij ons terecht kunt:
                  
  procedure tijdens ziekteperiode    
  voorbereiding gesprek met ziektewetarts, bedrijfsarts en verzekeringsarts,
    arbeidsdeskundige
    
  voorbereiding gesprek met arbeidsdeskundige    
  rapportage tijdens ziekteperiode                        
  bezwaar maken en voorbereiden op hoorzitting    
  klacht (bejegening, procedure, rapportage, uitvoering)         
  Wetsafschaffing malus en bevordering re-intigratie (Wet Amber)      
  sancties (boete, korting, terugvordering)      
  Toeslagenwet   
  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  fiscale toeslagen.