Heeft u vragen over ziekte?
                
Hieronder vind u een globale opsomming van onderwerpen waarvoor u o.a. bij ons terecht kunt:
                  
  procedure tijdens ziekteperiode    
  voorbereiding gesprek met ziektewetarts, bedrijfsarts en  verzekeringsarts     
  voorbereiding gesprek met arbeidsdeskundige    
  rapportage tijdens ziekteperiode                        
  bezwaar maken en voorbereiden op hoorzitting    
  klacht (bejegening, procedure, rapportage, uitvoering)         
  wet Amber     
  sancties (boete, korting, terugvordering)    
  einde wachttijd     
  toeslagenwet   
  WMO    
  ziektekosten