informatie

hulp

advies
   voor iedereen die te maken heeft met:

ziekte

arbeidsongeschiktheid

werkloosheid

bijstand
          
       Steunpunt Uitkeringen Eindhoven
        Strijpsestraat 146
        5616 GT   Eindhoven
        Telefoon: 040 -245 53 00
        ma. t/m do. van 09.30 tot 12.30 uur
        E-mail: info@steunpuntuitkeringen.nl
                                            
  
Bezoek ons ook op Facebook.