Hulpvragen

Voor de volgende hulpvragen kunt u o.a. bij ons terecht:
                   
square.jpg (633 bytes)  voorbereiding gesprek bedrijfsarts of UWV verzekeringsarts bij ziekte of
    arbeidsongeschiktheid       
square.jpg (633 bytes)  herkeuringen door het UWV voor WIA, WAO en Wajong    
square.jpg (633 bytes)  re-integratieverplichtingen werkgever en werknemer 
square.jpg (633 bytes)  second-opinion ziektebeoordeling door (UWV) verzekeringsarts       
square.jpg (633 bytes)  voorbereiding gesprek met UWV arbeidsdeskundige bij arbeidsongeschiktheid      
square.jpg (633 bytes)  rapportage verzekeringsarts en arbeidsdeskundige       
square.jpg (633 bytes)  bezwaar maken tegen beslissing UWV over WIA-, Wajong- of Ziektewet-uitkering
    en voorbereiden op de hoorzitting
   
square.jpg (633 bytes)  in beroep gaan tegen beslissing op bezwaar van het UWV en voorbereiden op de
    hoorzitting
    
square.jpg (633 bytes)  uitvoering WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) door de gemeente     
square.jpg (633 bytes)  vaststellen recht op WW     
square.jpg (633 bytes)  sanctiebeleid UWV (strafkorting, boete, terugvordering WW)    
square.jpg (633 bytes)  inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW/IOAW/IOAZ)
square.jpg (633 bytes)  controle vaststellingsovereenkomst en transitievergoeding       
square.jpg (633 bytes)  toeslagenwet 
square.jpg (633 bytes)  aanvragen bijstandsuitkering bij de gemeente / recht op voorschot     
square.jpg (633 bytes)  bijzondere bijstand voor sociale minima            
  bijstandsnorm en kostendelersnorm (gezin/alleenstaand/alleenstaande ouder)   
square.jpg (633 bytes)  bezwaar maken tegen besluit gemeente en voorbereiden op de hoorzitting 
square.jpg (633 bytes)  bijstandsuitkering en (parttime) werken
square.jpg (633 bytes)  participatieverplichting en vrijwilligerswerk
square.jpg (633 bytes)  sanctiebeleid gemeente (boete, strafkorting, stopzetten uitkering)
square.jpg (633 bytes)  beroep instellen tegen beslissing op bezwaar gemeente en voorbereiden op de
    hoorzitting

square.jpg (633 bytes)  aanvragen Meedoen-bijdrage gemeente Eindhoven 
square.jpg (633 bytes)  kwijtschelding gemeentelijke belastingen.    
                                 
Het is van belang dat wanneer u een brief van de gemeente, het UWV of een andere uitkeringsinstantie ontvangt, u gelijk de juiste actie onderneemt. De Stichting Steunpunt Uitkeringen Eindhoven kan de door u ontvangen brieven beoordelen en u vertellen wat de gevolgen ervan zijn en welke stappen u moet ondernemen. Aarzel daarom niet om met ons contact op te nemen als u in een dergelijke situatie terecht komt en u niet weet wat u moet doen.