Wie zijn wij?
         
Het Steunpunt Uitkeringen Eindhoven is voortgekomen uit de in 1987 opgerichte vrijwilligersorganisatie Stichting WAO Belangen Eindhoven. Tot medio maart 2006 heeft de stichting voornamelijk de belangen van WAO-ers behartigd. Daarna werd de doelgroep verbreed waardoor er nu aan iedereen gratis informatie, hulp en advies wordt gegeven die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand.
         
Wij zijn een dienstverlenende, onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en werken uitsluitend met vrijwilligers. Er zijn dan ook géén kosten verbonden aan onze adviezen. Onze spreekuurhouders zijn deskundig en weten welke sociale wetten van toepassing zijn.

          
                    
 

Wat doen wij?
              
De regels omtrent ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand zijn ingewikkeld. Bij veel mensen roepen deze allerlei vragen op.  Wij zijn deskundig op het gebied van de Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en Participatiewet.
                                                  
Wat kunnen wij voor u doen?

square.jpg (633 bytes)  het geven van informatie en advies     
square.jpg (633 bytes)  hulp bij het invullen van formulieren
square.jpg (633 bytes)  voorbereiding op een keuring of gesprek bij het UWV of de gemeente
square.jpg (633 bytes)  het opstellen van bezwaar- en beroepschriften
square.jpg (633 bytes)  het indienen van klachten
square.jpg (633 bytes)  hulp bij de voorbereiding van een hoorzitting bij het UWV of de gemeente en/of
    zitting van de rechtbank
square.jpg (633 bytes)  het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal
  het aanvragen van aanvullende regelingen voor minima

                  
         
 

Spreekuur
         
Dit is van maandag t/m donderdag van 9.30 tot 12.30 uur. Als u hiervan gebruik wilt maken dient u telefonisch een afspraak te maken (040-2455300).