Wie zijn wij?
         
De Stichting Steunpunt Uitkeringen Eindhoven is een dienstverlenende, onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en werken uitsluitend met vrijwilligers.
Er zijn dan ook géén kosten verbonden aan onze adviezen.
Onze spreekuurhouders weten welke sociale wetten van toepassing zijn.
                    

          
                    
 

Wat doen wij?
              
De regels omtrent langdurige ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en bijstand zijn ingewikkeld. Bij veel mensen roepen deze allerlei vragen op.  Wij hebben gedegen ervaring in het geven van advies over Ziektewet, WIA, WAO, Wajong, WW en Participatiewet.
                                                  
Wat kunnen wij voor u doen?

square.jpg (633 bytes)  het geven van informatie en advies     
square.jpg (633 bytes)  hulp bij het invullen van formulieren en het aanvragen van een uitkering
square.jpg (633 bytes)  voorbereiding op een keuring, gesprek of hoorzitting bij het UWV, de gemeente of
    andere instanties.
square.jpg (633 bytes)  het opstellen van een bezwaar- en in incidentele gevallen een beroepschrift
square.jpg (633 bytes)  het beschikbaar stellen van voorlichtingsmateriaal

                  
         
 

Spreekuur
         
Onze spreekuurhouders/consulenten willen u graag van dienst zijn in een persoonlijk een-op-eengesprek. De onderwerpen zijn nogal ingewikkeld om deze per telefoon of online te bespreken.
Wilt u uw hulpvraag aan onze consulenten stellen, aarzel dan niet om een afspraak te maken (040-2455300).