Heeft u vragen over de Participatiewet (bijstand)?
                   
Hieronder vindt u een globale opsomming van onderwerpen waarvoor u o.a. bij ons terecht kunt:
                    
square.jpg (633 bytes)  aanvraag bijstand           
square.jpg (633 bytes)  bijzondere bijstand en aanvullende regelingen voor minima    
square.jpg (633 bytes)  kostendelersnorm  (gezin/echtpaar/alleenstaande/alleenstaande ouder)    
square.jpg (633 bytes)  bezwaar maken en voorbereiden op hoorzitting     
square.jpg (633 bytes)  klacht (bejegening, procedure, rapportage, uitvoering)         
square.jpg (633 bytes)  bijverdienen en vrijwilligerswerk                           
square.jpg (633 bytes)  sancties (boete, korting, terugvordering)            
square.jpg (633 bytes)  sollicitatieplicht en ontheffing of vrijstelling           
square.jpg (633 bytes)  kwijtschelding gemeentelijke woonlasten     
square.jpg (633 bytes)  heronderzoek door gemeente                    
  Meedoen-toeslag    
  fiscale toeslagen.