Heeft u vragen over bijstand?
                   
Hieronder vind u een globale opsomming van onderwerpen waarvoor u o.a. bij ons terecht kunt:
                    
square.jpg (633 bytes)  aanvraag bijstand en beslissing aanvraag            
square.jpg (633 bytes)  bijzondere bijstand en aanvullende regelingen voor minima    
square.jpg (633 bytes)  norm + toeslagen (gezin/echtpaar/alleenstaande/alleenstaande ouder)    
square.jpg (633 bytes)  bezwaar maken en voorbereiden op hoorzitting     
square.jpg (633 bytes)  klacht (bejegening, procedure, rapportage, uitvoering)         
square.jpg (633 bytes)  bijverdienen                         
square.jpg (633 bytes)  vrijwilligerswerk              
square.jpg (633 bytes)  sancties (boete, korting, terugvordering)            
square.jpg (633 bytes)  sollicitatieplicht               
square.jpg (633 bytes)  kwijtschelding gemeentelijke woonlasten     
square.jpg (633 bytes)  heronderzoek door gemeente         
square.jpg (633 bytes)  participatiefonds           
  Meedoen-toeslag