Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid?
                
Hieronder vind u een globale opsomming van onderwerpen waarvoor u o.a. bij ons terecht kunt:
                   
square.jpg (633 bytes)  keuringen voor WIA en Wajong        
square.jpg (633 bytes)  herkeuringen voor WIA, WAO en Wajong    
square.jpg (633 bytes)  procedure keuring     
square.jpg (633 bytes)  voorbereiding gesprek met verzekeringsarts       
square.jpg (633 bytes)  voorbereiding gesprek met arbeidsdeskundige      
square.jpg (633 bytes)  rapportage verzekeringsarts en arbeidsdeskundige       
square.jpg (633 bytes)  vaststellen percentage WIA, WAO en Wajong    
square.jpg (633 bytes)  bezwaar maken en voorbereiden op hoorzitting  
square.jpg (633 bytes)  in beroep gaan en voorbereiden op hoorzitting     
square.jpg (633 bytes)  klacht (bejegening, procedure, rapportage, uitvoering)     
square.jpg (633 bytes)  bijverdienen    
square.jpg (633 bytes)  vrijwilligerswerk              
square.jpg (633 bytes)  uitkering in buitenland       
square.jpg (633 bytes)  verzekering WAO- en WIA-gat    
square.jpg (633 bytes)  informatie Wajong     
square.jpg (633 bytes)  sancties (boete, korting, terugvordering)            
  toeslagenwet