Heeft u vragen over arbeidsongeschiktheid?
                
Hieronder vindt u een globale opsomming van onderwerpen waarvoor u o.a. bij ons terecht kunt:
                            
square.jpg (633 bytes)  (her) keuringen voor WIA, Wajong en WAO    
square.jpg (633 bytes)  procedure keuring     
square.jpg (633 bytes)  voorbereiding gesprek en beoordeling rapportage               
square.jpg (633 bytes)  rapportage verzekeringsarts en arbeidsdeskundige
square.jpg (633 bytes)  hulp bij aanvragen van een uitkering op grond van WIA en Wajong       
square.jpg (633 bytes)  hulp bij het maken van bezwaar en eventueel beroep en de voorbereiding op de
    hoorzitting
      
square.jpg (633 bytes)  klacht (bejegening, procedure, rapportage, uitvoering)     
square.jpg (633 bytes)  bijverdienen, vrijwilligerswerk    
square.jpg (633 bytes)  uitkering in buitenland       
square.jpg (633 bytes)  verzekering WAO- en WIA-gat    
square.jpg (633 bytes)  informatie Wajong     
square.jpg (633 bytes)  sancties (boete, korting, terugvordering)            
  Toeslagenwet    
  fiscale toeslagen.